Bappeda Kabupaten Kepulauan Sula

Pegawai Sekretariat

Sekretaris Bappeda

Nama
NIP
Pengkat/Golongan
: Nama Pejabat Sekretariat
: 19610402 198603 1 001
: Pembina Utama (IV/e)

Sekretaris Bappeda

Nama
NIP
Pengkat/Golongan
: Nama Pejabat Sekretariat
: 19610402 198603 1 001
: Pembina Utama (IV/e)